จานรองแก้ว โลโก้-02-01

แชร์เทคนิค บรีฟงาน ยังไงให้โดน ชัดเจน ไม่หลงประเด็น

แชร์เทคนิค บรีฟงาน ยังไงให้โดน ชัดเจน ไม่หลงประเด็น

Share This Post

ในการทำงานธุรกิจ บรีฟงาน แล้วไม่ได้งานที่ตรงใจเป็นปัญหาที่พบบ่อย ๆ โดยเฉพาะในบริษัทที่มีการมอบหมายงานให้ Agency หรือ Outsource ทำต่างหาก ทำให้การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่ชัดเจน ครบถ้วน และมีรายละเอียดมากกว่าปกติ เพื่อให้งานออกมาตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ

เพื่อช่วยให้งานสามารถเป็นไปตามที่ควรจะเป็น เรามี 9 ข้อที่ควรเช็คก่อนเขียนบรีฟหรือเล่าบรีฟ ซึ่งเป็นข้อความที่ส่งเสริมให้คนสั่งงานและรับบรีฟเข้าใจตรงกันได้อย่างดี

การ บรีฟงาน คืออะไร

การ บรีฟงาน คืออะไร

การ บรีฟงาน (Brief) หมายถึงกระบวนการและกิจกรรมที่ใช้ในการตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องของงานหรือผลงานที่สำเร็จแล้ว มักใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น การสร้างซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บไซต์ การเขียนบทความ หรือการผลิตสินค้าอื่นๆ

กระบวนการนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของงานที่เสร็จสิ้น โดยการบรีฟงานนั้นมักเกิดขึ้นหลังจากที่ทำงานเสร็จสิ้นหรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้น การบรีฟงานจะช่วยให้ทีมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

Check list วิธีการบรีฟงาน

Check list วิธีการบรีฟงาน

ในการทำงานธุรกิจบรีฟงานแล้วไม่ได้งานที่ตรงใจเป็นปัญหาที่พบบ่อย ๆ โดยเฉพาะในบริษัทที่มีการมอบหมายงานให้ Agency หรือ Outsource ทำต่างหาก ทำให้การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่ชัดเจน ครบถ้วน และมีรายละเอียดมากกว่าปกติ เพื่อให้งานนินทาออกมาตรงกับความต้องการและประสิทธิภาพ

เพื่อช่วยให้งานสามารถเป็นไปตามที่ควรจะเป็น มี 8 ข้อที่ควรเช็คก่อนเขียนบรีฟหรือเล่าบรีฟ ซึ่งเป็นข้อความที่ส่งเสริมให้คนทำงานและคนออกแบบเข้าใจกันอย่างดี

  • วัตถุประสงค์ : ควรระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการสื่อสารและสร้างผลงานที่ตรงกับแนวความคิดของแบรนด์
  • รายละเอียดของผลงาน: ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ต้องการอย่างชัดเจน เช่น ประเภทของงาน จำนวนรูปภาพหรือวิดีโอ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป้าหมายที่ชัดเจน และวิธีการวัดผล: การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการวัดผลงาน ควรระบุว่าต้องการให้งานสำเร็จอย่างไร และวิธีการวัดผลความสำเร็จของงาน
  • ประสบการณ์ก่อนหน้า: การแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานก่อนหน้านี้ เพื่อให้คนทำงานและคนออกแบบเข้าใจและปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น
  • แบ่งปันข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงาน เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งอาจไม่ได้ถูกเสนอในช่วง Present ที่ผ่านมา หรือยังไม่เคยเผยแพร่ให้ทีมทราบอย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายที่มาจาก Marketplace มากกว่า Facebook ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการวางแผนเพิ่มยอดขายให้แบรนด์ นอกจากนี้ยังควรรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ทีมขายและลูกค้าของแบรนด์เพื่อเข้าใจความคิดและ Insight ของลูกค้าและทีมขาย ซึ่งช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
  • ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์และสินค้าที่ต้องการโฟกัส: เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับตลาดและลูกค้า ขั้นตอนต่อไปคือการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์ของเรา โดยกล่าวถึงกลุ่มลูกค้าที่บ่อยที่สุดและข้อดีของสินค้า เน้นที่จุดด้อยของสินค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน เช่น ความเหมือนที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถแยกแยะได้ สำหรับสินค้าที่มีจุดด้อยนั้น นอกจากนี้ยังควรมีการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด 4Ps เพื่อให้การวางแผนเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์
  • งบประมาณ: เราไม่ควรให้คำตอบว่า “Budget ตอนนี้ Open” เพราะการทำการตลาดไม่สามารถมีงบให้เผาได้กว้างๆ เราควรคุยกันให้ชัดเจนเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมาและปีนี้ นอกจากนี้ยังควรให้ Agency รับทราบเพื่อวางแผนการทำงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามงบที่กำหนด
  • กำหนด Timeline ที่ชัดเจน: ควรคุยกันล่วงหน้าเกี่ยวกับระยะเวลาในการทำงาน โดยให้ทำให้เกิดข้อตกลงที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการทำงานเพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานตามเวลาที่กำหนดได้ การมี Timeline ที่ชัดเจนจะช่วยให้งานทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรงตามแผนการได้

บรีฟงาน

ความสำคัญของการบรีฟงานนั้นไม่ควรถูกข้ามมอง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในกระบวนการทำงานทั้งหมด ถ้าบรีฟไม่ถูกต้อง ก็เสมือนกับการติดกระดุมผิดเม็ด มันจะส่งผลกระทบต่อเม็ดกระดุมถัดไปทั้งหมด ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบในการเขียนบรีฟควรฝึกฝนทักษะและพูดคุยกับทีมงานเสมอเพื่อให้บรีฟเป็นไปตามที่ต้องการ สำคัญที่สุดคือหากคนที่รับงานได้รับบรีฟมาแล้วไม่เข้าใจชัดเจนในตอนแรก ควรคุยกับคนที่สั่งงานอย่างตรงไปตรงมา โดยทำให้ความเข้าใจเกิดขึ้นให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น การไม่คุยกันอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นอาจสร้างความเสียหายให้ทั้งคนสั่งงานและคนรับงาน จึงควรให้ความสำคัญในการสื่อสารและพูดคุยให้เป็นอย่างดีเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ติดต่อสั่งทำ จานรองแก้ว

เราคือโรงงานรับสั่งทำ ที่รองแก้วราคาพิเศษ ขั้นต่ำเพียง 10 เท่านั้น พร้อมเลเซอร์ตามแบบที่ต้องการไม่ซ้ำใคร ในราคาพิเศษ

More To Explore