จานรองแก้ว โลโก้-02-01

เปิด กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ที่ธุรกิจควรรู้

เปิด กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ที่ธุรกิจควรรู้

Share This Post

การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่สามารถตัดทิ้งได้สำหรับธุรกิจทุกประเภท เราสามารถพิจารณา กลยุทธ์การตลาด ที่เป็นเหมือนแผนที่ในการนำเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการ ไม่ว่าธุรกิจของเราจะมีเป้าหมายทางการตลาดอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญแรกที่เราต้องคิดถึงคือ “วิธีการ” หรือที่เรียกว่า “กลยุทธ์ทางการตลาด” นั่นหมายความว่าเราต้องคำนึงถึงขั้นตอนและวิธีการในการเดินทางเพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้

ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่การทำการตลาดมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลือกซื้อมากมาย และเราต้องเผชิญกับความท้าทายที่ผู้บริโภคกระจายตัวอยู่ในหลากหลายช่องทาง ธุรกิจของเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น?

บทความนี้ จานรองแก้ว.com จะพาคุณมาทบทวนเรื่อง “กลยุทธ์” หรือแผนที่การตลาดที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในการทำธุรกิจและบรรลุผลสำเร็จในการตลาดของคุณ

กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คืออะไร

กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นในการวางแผนและการดำเนินการทางการตลาดเพื่อให้สินค้าหรือบริการของคุณเป็นที่น่าสนใจในสายตาของกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าและตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการดำเนินงานทางการตลาด ร้านค้าจำเป็นต้องมีการวางแผน ตัดสินใจ และจัดสรรงบประมาณในการทำการตลาดเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและสร้างความสำเร็จในธุรกิจของคุณอย่างเหมาะสม

สิ่งที่ควรพิจารณาในกลยุทธ์การตลาด

สิ่งที่ควรพิจารณาในกลยุทธ์การตลาด

การวิเคราะห์ตลาด
การวิเคราะห์ตลาดเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อให้เข้าใจลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคู่แข่งขัน และศักยภาพของตลาดเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขันในตลาด

การกำหนดเป้าหมาย
การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดช่วยให้เรามีทิศทางและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย การสร้างความรู้สึกและความต้องการของลูกค้า หรือการสร้างความต้องการใหม่ในตลาด

กลยุทธ์การตลาด
การเลือก Marketing Strategy ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เช่น กลยุทธ์ด้านการตลาดทางราคา กลยุทธ์การตลาดทางผลิตภัณฑ์ หรือกลยุทธ์ทางการตลาดทางสถานที่ และนำเสนอแผนการตลาดที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสร้างความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การดำเนินงานและการวัดผล
นอกจากการวางแผน Marketing Strategy แล้ว ยังต้องมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ และตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อปรับปรุงและปรับแก้ Marketing Strategy ให้เหมาะสมกับสภาพการตลาดและความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา

กลยุทธ์การตลาด ที่มักนิยมใช้กัน

กลยุทธ์การตลาด ที่มักนิยมใช้กัน

Social Media Marketing : สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากและมีความนิยมสูง เพื่อธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าและสร้างความสนใจต่อสินค้าหรือบริการของตน การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณาและสร้างความสนใจอาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

Influencer Marketing : (การตลาดผ่านบุคคลสำคัญ) เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้บุคคลสำคัญหรือบุคคลที่มีอิทธิพลในชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความน่าสนใจและส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ บุคคลที่เรียกว่า “อินฟลูเอนเซอร์” เป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามจำนวนมากในโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทูป ทวิตเตอร์ เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับผู้ติดตามของตนในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือ

การตลาดผ่านบุคคลสำคัญมีรูปแบบหลากหลาย เช่น อินฟลูเอนเซอร์ อาจทำการโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตน แนะนำสินค้า แสดงการใช้งาน หรือแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความน่าสนใจและชื่นชมให้กับผู้ติดตามของพวกเขา ผู้ติดตามที่มีความนิยมสูงอาจเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งสามารถส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายและการตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้

Content Marketing : เป็น Marketing Strategy ที่ใช้การสร้างและกระจายเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายขององค์กร การตลาดเนื้อหามุ่งเน้นการสร้างความนิยมและความเชื่อมั่นในแบรนด์โดยทำให้ผู้บริโภคเข้าใจและรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพ

เนื้อหาที่ใช้ในการตลาดเนื้อหาอาจเป็นบทความ เรื่องราว เทคนิค คำแนะนำ วิดีโอ ภาพถ่าย สื่อสังคมออนไลน์ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่ใช้ในการแพร่กระจาย เนื้อหาที่สร้างขึ้นจะต้องมีคุณภาพสูง มีความสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างความสัมพันธ์และความสนใจจากผู้บริโภค

Public Relations: การใช้สื่อมวลชนและสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของธุรกิจ การจัดกิจกรรมสัมมนา การสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน หรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรหรือแบรนด์

Segmented Marketing: การแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มย่อยที่มีความต้องการและความสนใจที่แตกต่างกัน และจัดการตลาดให้เข้ากับแต่ละกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว การตลาดแบ่งกลุ่มเป้าหมายช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงและเสนอสิ่งที่ตลาดแต่ละกลุ่มสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสร้างกลุ่มเป้าหมายย่อยๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจงช่วยให้สามารถพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เน้นไปสู่กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมและมีผลส่งเสริมยอดขายที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรมีการจัดทำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

กลยุทธ์การตลาด 7p กลยุทธ์พื้นฐานที่ขาดไม่ได้

กลยุทธ์การตลาด 7p กลยุทธ์พื้นฐานที่ขาดไม่ได้

กลยุทธ์การตลาด7P คือเซ็ตของเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความสำเร็จในธุรกิจหรือการตลาดขององค์กร มีดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ (Product): ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด คุณต้องพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์กรของคุณนำเสนอ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะ ประโยชน์ และคุณค่าที่มันสร้างขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณ

ราคา (Price): กลยุทธ์ราคาเกี่ยวข้องกับวิธีการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมที่สุดทั้งสำหรับองค์กรและลูกค้า

สถานที่ (Place): กลยุทธ์สถานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกและจัดหาที่ตั้งสำหรับธุรกิจหรือการขายผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยพิจารณาปัจจัยทางธุรกิจ เช่น ตลาดเป้าหมาย ความสะดวกในการเข้าถึง และช่องทางการจัดจำหน่าย

โปรโมชั่น (Promotion): กลยุทธ์โปรโมชั่นเน้นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ โดยใช้วิธีการตลาดต่างๆ เช่น โฆษณา การขายแบบส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มการตอบรับและการซื้อสินค้าของลูกค้า

ผู้บริโภค (People): กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้บริโภคเน้นการเลือกและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้บริการที่ดีและพิเศษต่อลูกค้า

กระบวนการ (Process): กลยุทธ์กระบวนการเกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เช่น กระบวนการการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ หรือกระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการ

พันธกิจ (Physical Evidence): กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้หลักฐานทางกายภาพหรือพิสัยที่แสดงถึงคุณภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สถานที่หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการให้บริการ

ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์การตลาด

ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์การตลาด

การเลือกกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ มีความสำคัญที่จะทราบถึงประโยชน์ของกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนี้:

ได้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายและตลาด
การใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดช่วยให้คุณสามารถทบทวนกลุ่มเป้าหมายและตลาดที่คุณกำลังเน้นทำการตลาดอยู่ การทราบข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับแผนการตลาดของคุณให้เหมาะสมและทันสมัยตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย

จัดสรรงบประมาณและเวลาในการทำการตลาด
กลยุทธ์ทางการตลาดช่วยให้คุณสามารถจัดสรรงบประมาณและเวลาในการทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของการตลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า
การใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดช่วยให้คุณใช้งบประมาณที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด คุณสามารถกำหนดแผนการตลาดที่เหมาะสมและรองรับงบประมาณของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อสารการตลาดที่มีทิศทางและไม่สับสน
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดช่วยให้คุณสื่อสารการตลาดอย่างมีทิศทาง ยังคงเสียงเอกสารแบรนด์อยู่และไม่ทำให้ผู้บริโภคสับสนกับข้อความที่คุณต้องการสื่อสาร

กำหนดเป้าหมายและวัดผลการทำการตลาด
กลยุทธ์ทางการตลาดช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายในการทำการตลาดและวัดผลได้อย่างชัดเจน คุณสามารถติดตามผลการดำเนินงานและปรับแผนการตลาดของคุณให้เหมาะสมตามเป้าหมายที่กำหนดได้

มีแผนการตลาดที่มีคุณภาพและสามารถควบคุมได้
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดช่วยให้คุณมีแผนการตลาดที่มีคุณภาพและสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถควบคุมไทม์ไลน์และงบประมาณของแผนการตลาดของคุณให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของคุณ

เป็นแหล่งอ้างอิงในการทำกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ กลยุทธ์ทางการตลาดสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการทำกลยุทธ์ด้านการตลาดต่าง ๆ ของธุรกิจคุณ คุณสามารถนำไอเดียหลักหรือแนวคิดที่ดีมาใช้ในการวางแผนการตลาดของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและเติบโต

สรุปกลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ด้านการตลาด เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยการวางแผนและการดำเนินการทางการตลาดที่เหมาะสม รวมถึงการปรับแก้และปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของตลาด ด้วยกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสม คุณจะสามารถเพิ่มโอกาสในการเติบโตและเป็นผู้นำในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสั่งทำ จานรองแก้ว

เราคือโรงงานรับสั่งทำ ที่รองแก้วราคาพิเศษ ขั้นต่ำเพียง 10 เท่านั้น พร้อมเลเซอร์ตามแบบที่ต้องการไม่ซ้ำใคร ในราคาพิเศษ

More To Explore