จานรองแก้ว โลโก้-02-01

พัฒนาตัวเองด้วย ทฤษฎี 21 วัน เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่

พัฒนาตัวเองด้วย ทฤษฎี 21 วัน เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่

Share This Post

การเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ดีขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และสามารถทำได้จริง ๆ โดยใช้ ทฤษฎี 21 วัน เพื่อเปลี่ยนนิสัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เราก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนนิสัยของคุณ

ทฤษฎี 21 วัน คืออะไร

พัฒนาตัวเองด้วย ทฤษฎี 21 วัน เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่

21-Day Theory เป็นแนวคิดที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการรับรู้ในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 21 วัน ซึ่งมักจะถูกอ้างอิงในงานวิจัยทางจิตวิทยาและการพัฒนาบุคคล ทฤษฎีนี้ว่าแนวคิดได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงกว้าง โดยส่วนใหญ่เป็นสมมติฐานที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในช่วงเวลาที่กำหนด หรือเรียกว่าระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง 21 วัน

แนวคิดดังกล่าวมีต้นกำเนิดมาจากการศึกษาทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดยนักพัฒนาบุคคลที่ชื่อว่า Dr. Maxwell Maltz ที่เป็นนักพลศึกษาและนักแพทย์ทางศัลยศาสตร์ ในปี 1960 เขาได้เผยแพร่หนังสือที่มีชื่อ “Psycho-Cybernetics” ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับหลักการและข้อสรุปของทฤษฎี 21 วัน

ตามทฤษฎี 21 วัน มีหลักการที่ว่ามนุษย์จำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ 21 วันเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า หากมีการพยายามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด ๆ เช่น การเรียนรู้สกิลใหม่ การเลิกบุหรี่ หรือการออกกำลังกายใหม่ เป็นต้น จำเป็นต้องทำในระยะเวลาอย่างน้อย 21 วัน เพื่อให้พฤติกรรมใหม่เกิดขึ้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพึ่งพาของบุคคล

บทความแนะนำ: รวมขั้นตอน จดทะเบียนบริษัท ทำได้ไม่ยุ่งยาก

แต่ความหมายของ 21-Day Habit Theory ไม่ได้ถูกยอมรับโดยทุกคนในวงกว้าง มีการเสนอเรื่องราวและวิธีการแตกต่างกันไปในวงการนี้ สิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการรับรู้ใด ๆ ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลลัพธ์ที่แท้จริงและอยู่ได้ในระยะยาว ทฤษฎี 21 วันเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคคลและสร้างพฤติกรรมที่ดีขึ้นในชีวิตประจำวัน

ขั้นตอนปรับเปลี่ยนนิสัยของคุณจาก ทฤษฎี 21 วัน

ขั้นตอนปรับเปลี่ยนนิสัยของคุณจาก ทฤษฎี 21 วัน

ขั้นที่ 1: กำหนดเป้าหมาย

ก่อนที่จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงนิสัย คุณควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรและเหตุผลที่คุณต้องการทำเช่นนั้น โดยให้เป้าหมายของคุณเป็นเรื่องที่สามารถวัดได้ เช่น “ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงนิสัยในการเลิกเล่นโทรศัพท์มือถือในเวลากลางคืนเพื่อให้ฉันได้พักผ่อนในการนอนหลับเพียงพอ” เป็นต้น

ขั้นที่ 2: พัฒนาแผนการเปลี่ยนแปลง

หลังจากกำหนดเป้าหมายแล้ว คุณควรพัฒนาแผนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้คุณได้มีการควบคุมและสามารถติดตามความก้าวหน้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนการเปลี่ยนแปลงอาจประกอบด้วยขั้นตอนเช่นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เพิ่มโอกาสให้คุณปฏิบัติตามนิสัยใหม่ เช่น การเอาโทรศัพท์มือถือออกจากห้องนอนก่อนนอนหลับ หรือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่คุณต้องการทำในทุก ๆ วัน

ขั้นที่ 3: การฝึกฝนและความตั้งใจ

การเปลี่ยนแปลงนิสัยต้องการการฝึกฝนและความตั้งใจ เพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงนิสัยใหม่ที่ต้องการ ในขั้นตอนนี้คุณจะต้องพยายามฝืนความเคยชินกับพฤติกรรมเก่าและพยายามปฏิบัติตามนิสัยใหม่ที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ อาจจะมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่สามารถทำตามนิสัยใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง แต่คุณควรยืนยันในความพยายามของคุณและพยายามอีกครั้ง

ขั้นที่ 4: ทบทวนและประเมิน

ในช่วงท้ายของทฤษฎี 21 วัน เปลี่ยนนิสัย คุณควรทบทวนและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของคุณ ดูว่าคุณประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือไม่ หากคุณสำเร็จแล้ว คุณควรทำให้นิสัยใหม่ของคุณเป็นเชิงบวกและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามหากคุณพบว่ายังไม่ได้รับผลที่คาดหวัง คุณอาจต้องทบทวนแผนการเปลี่ยนแปลงของคุณและทำการปรับปรุงต่อไป

ตัวอย่างของการพัฒนาตัวเองจากการใช้ 21 Days Theory

ตัวอย่างของการพัฒนาตัวเองจากการใช้ 21 Days Theory

เริ่มต้นวันที่ 1-21: กิจกรรมการออกกำลังกาย

ตั้งเป้าหมายว่าจะออกกำลังกายทุกวันเป็นเวลา 21 วัน
ตอนเช้าทุกวันก่อนการเริ่มวันทำงาน ออกกำลังกายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มจากการเดินเร็ว และเพิ่มความหนักไปเรื่อยๆ เช่น วิ่ง จักรยานออกกำลัง หรือการเล่นกีฬาที่ชอบ

วันที่ 22-42: การรับประทานอาหารที่เหมาะสม

สร้างแผนอาหารที่สมดุลย์และรวดเร็วโดยกำหนดเมนูสำหรับเช้า กลางวัน และเย็น
เพิ่มผักและผลไม้ในอาหารของคุณให้มากขึ้น เช่น เพิ่มผักในสลัดหรือเลือกทานผลไม้เป็นอาหารว่าง

วันที่ 43-63: การพักผ่อนและการจัดการกับสตรีสภาพจิต

ตั้งเวลา 15 นาทีทุกวันเพื่อฝึกการทำสมาธิหรือการหายใจลึกๆ
ลองทำกิจกรรมที่ช่วยให้คุณผ่อนคลาย เช่น อ่านหนังสือที่ชอบ เขียนวันความรู้สึก หรือฟังเพลงสงบสุข

วันที่ 64-84: การพัฒนาทักษะใหม่

เลือกทักษะใหม่ที่คุณอยากพัฒนา เช่น การเรียนรู้ภาษาใหม่ การทำงานด้านออนไลน์ หรือการเรียนรู้การตลาดออนไลน์

โดยใช้ 21 วันเพื่อฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะดังกล่าว โดยใช้เวลาว่างในช่วงเย็นหรือวันหยุด

ข้อสำคัญคือความตั้งใจและความพยายามในการทำในแต่ละขั้นตอน พยายามทำในระยะเวลาต่อเนื่อง 21 วัน หากคุณมีความรู้สึกว่ายังไม่สำเร็จเต็มใจในขั้นตอนใด ๆ ก็ไม่ต้องห่วงเพราะคุณสามารถทำซ้ำและปรับปรุงตนเองได้ตามความต้องการ 21 Days Theory วันจะช่วยคุณในการเริ่มต้นและสร้างนิสัยที่ดีให้กับตัวเองในระยะยาว

ติดต่อสั่งทำ จานรองแก้ว

เราคือโรงงานรับสั่งทำ ที่รองแก้วราคาพิเศษ ขั้นต่ำเพียง 10 เท่านั้น พร้อมเลเซอร์ตามแบบที่ต้องการไม่ซ้ำใคร ในราคาพิเศษ

More To Explore