จานรองแก้ว โลโก้-02-01

เคล็ดลับ การออกแบบโลโก้ ทำอย่างไรให้ปัง น่าจดจำ

เคล็ดลับ การออกแบบโลโก้ ทำอย่างไรให้ปัง น่าจดจำ

Share This Post

ใน การออกแบบโลโก้ ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างภาพหรือสัญลักษณ์เพื่อแทนแบรนด์ แต่เป็นศิลปะและวิทยาในการสื่อสารความหมาย, ปรัชญา, และเอกลักษณ์ขององค์กร โลโก้ที่ดีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ในบทความนี้เราจะพาท่านเดินทางสู่โลกของการออกแบบโลโก้ ศิลปะที่ผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารทางธุรกิจ วันนี้ จานรองแก้ว ได้รวบรวมหลักการออกแบบ Logo ที่ดี

รูปแบบ การออกแบบโลโก้ ที่นิยมนำมาใช้งาน มีกี่ประเภท

รูปแบบ การออกแบบโลโก้ ที่นิยมนำมาใช้งาน มีกี่ประเภท

การออกแบบโลโก้ ไม่ใช่เรื่องของการสร้างภาพที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังต้องสื่อสารความหมายและค่านิยมของแบรนด์ โดยชนิดหรือรูปแบบที่นิยมมีดังนี้

โลโก้ Wordmark (ตัวอักษร)

โลโก้ Wordmark หรือที่เรียกว่า Logotype คือ โลโก้ที่มีการออกแบบโดยใช้ตัวอักษรของชื่อแบรนด์หรือชื่อองค์กรเป็นหลัก โดยไม่มีภาพประกอบหรือสัญลักษณ์เพิ่มเติม โลโก้ประเภทนี้มักจะเน้นไปที่การออกแบบแบบอักษร, การเลือกฟอนต์, และการจัดวางตัวอักษรให้สื่อสารความหมายและความรู้สึกที่ต้องการสื่อไปยังผู้รับชม.

คุณสมบัติหลักของโลโก้ Wordmark:

 1. ความเรียบง่าย: โดยปกติโลโก้ประเภทนี้จะมีความเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน เน้นไปที่ชื่อแบรนด์เป็นหลัก
 2. การเลือกฟอนต์: การเลือกฟอนต์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับโลโก้ประเภทนี้ เพราะต้องสื่อสารความรู้สึกและความหมายของแบรนด์
 3. การปรับแต่งตัวอักษร: บางครั้งออกแบบเฉพาะเจาะจงของตัวอักษรเพื่อให้มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากฟอนต์ทั่วไป
 4. ความเป็นเอกลักษณ์: ด้วยความเรียบง่ายของโลโก้ประเภทนี้ ชื่อแบรนด์จึงต้องสามารถสื่อสารความหมายและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้ดี

ตัวอย่างของโลโก้ Wordmark:

 • Google: การใช้สีและฟอนต์ที่เรียบง่าย ทำให้เด่นชัดและเป็นเอกลักษณ์
 • Coca-Cola: การออกแบบตัวอักษรที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ทำให้เป็นเอกลักษณ์และเด่นชัด

สรุป: โลโก้ Wordmark เป็นการสื่อสารความหมายและความรู้สึกของแบรนด์ผ่านชื่อแบรนด์เอง โดยไม่ต้องใช้ภาพประกอบหรือสัญลักษณ์เพิ่มเติม การออกแบบที่ดีจะทำให้วิธีออกแบบโลโก้ประเภทนี้สามารถสื่อสารความหมายและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

โลโก้ Lettermark

โลโก้ Lettermark หรือที่บางครั้งเรียกว่า Monogram คือ โลโก้ที่สร้างขึ้นจากตัวอักษรย่อของชื่อองค์กรหรือแบรนด์ โดยมักจะเน้นไปที่การออกแบบและการจัดวางตัวอักษรในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โลโก้ประเภทนี้เหมาะสำหรับองค์กรหรือแบรนด์ที่มีชื่อยาว แต่ต้องการให้โลโก้มีความกระชับและเรียบง่าย

คุณสมบัติหลักของโลโก้ Lettermark:

 1. ความกระชับ: โดยปกติโลโก้ประเภทนี้จะมีความกระชับและไม่ซับซ้อน โดยเน้นไปที่ตัวอักษรย่อของชื่อแบรนด์
 2. การเลือกฟอนต์: การเลือกฟอนต์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะต้องสื่อสารความรู้สึกและความหมายของแบรนด์ในรูปแบบที่กระชับ
 3. การปรับแต่งตัวอักษร: บางครั้งออกแบบเฉพาะเจาะจงของตัวอักษรเพื่อให้มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากฟอนต์ทั่วไป
 4. ความเป็นเอกลักษณ์: ด้วยความกระชับของโลโก้ประเภทนี้ ตัวอักษรย่อจึงต้องสามารถสื่อสารความหมายและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้ดี

ตัวอย่างของโลโก้ Lettermark:

 • IBM: ย่อมาจาก “International Business Machines”
 • HP: ย่อมาจาก “Hewlett-Packard”
 • CNN: ย่อมาจาก “Cable News Network”

สรุป: โลโก้ Lettermark เป็นการสื่อสารความหมายและความรู้สึกของแบรนด์ผ่านตัวอักษรย่อ โดยไม่ต้องใช้ชื่อเต็มหรือภาพประกอบเพิ่มเติม การออกแบบที่ดีจะทำให้โลโก้ประเภทนี้สามารถสื่อสารความหมายและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับองค์กรหรือแบรนด์ที่มีชื่อยาวแต่ต้องการให้โลโก้มีความกระชับและเรียบง่าย.

โลโก้ Brandmark

โลโก้ Brandmark คือ โลโก้ที่เน้นไปที่ภาพหรือสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารความหมายและความรู้สึกของแบรนด์ โดยไม่มีตัวอักษรหรือชื่อแบรนด์ประกอบ โลโก้ประเภทนี้มักจะใช้สัญลักษณ์ที่มีความหมายและสามารถสื่อสารความรู้สึกหรือค่านิยมของแบรนด์ได้โดยไม่ต้องใช้คำ.

คุณสมบัติหลักของโลโก้ Brandmark:

 1. ความเรียบง่าย: โดยปกติโลโก้ประเภทนี้จะมีความเรียบง่าย แต่มีความหมายและความรู้สึกที่ชัดเจน
 2. ความเป็นเอกลักษณ์: สัญลักษณ์ในโลโก้ประเภทนี้ควรจะเป็นเอกลักษณ์และไม่ควรเหมือนกับสัญลักษณ์ของแบรนด์อื่น
 3. ความยืดหยุ่น: สามารถใช้งานได้ในหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์, การประชาสัมพันธ์, หรือสื่อดิจิทัล
 4. การรับรู้: ผู้คนควรจะสามารถรับรู้และจดจำสัญลักษณ์ได้ง่าย และเชื่อมโยงกับแบรนด์ทันทีเมื่อเห็น

ตัวอย่างของโลโก้ Brandmark:

 • แอปเปิ้ลของ Apple: ภาพของแอปเปิ้ลที่ถูกกัดเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Apple
 • Swoosh ของ Nike: สัญลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่สื่อสารความรู้สึกของการเคลื่อนไหวและความเร็ว

สรุป: โลโก้ Brandmark เป็นการสื่อสารความหมายและความรู้สึกของแบรนด์ผ่านภาพหรือสัญลักษณ์ โดยไม่ต้องใช้คำหรือตัวอักษร การออกแบบที่ดีจะทำให้โลโก้ประเภทนี้สามารถสื่อสารความหมายและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้คนจดจำและเชื่อมโยงกับแบรนด์ได้ง่าย.

โลโก้ Combination Mark

โลโก้ Combination Mark คือ การผสมผสานระหว่างตัวอักษร (Wordmark หรือ Lettermark) และภาพหรือสัญลักษณ์ (Brandmark) เข้าด้วยกันในการสร้างโลโก้ โดยมักจะเน้นไปที่การสื่อสารความหมายและความรู้สึกของแบรนด์ผ่านทั้งภาพและคำ โลโก้ประเภทนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถใช้ความแข็งแกร่งของทั้งสองประเภทของโลโก้เพื่อสร้างความประทับใจและความจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติหลักของโลโก้ Combination Mark:

 1. ความเป็นเอกลักษณ์: การผสมผสานระหว่างภาพและคำช่วยให้โลโก้มีความเป็นเอกลักษณ์และเด่นชัด
 2. ความยืดหยุ่น: สามารถแยกส่วนภาพและคำออกจากกันเมื่อจำเป็น ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
 3. การสื่อสาร: สามารถสื่อสารความหมายและความรู้สึกของแบรนด์ได้อย่างครบถ้วนผ่านทั้งภาพและคำ
 4. ความจำ: การมีทั้งภาพและคำช่วยให้ผู้คนจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างของโลโก้ Combination Mark:

 • Adidas: มีภาพของสามแถบและชื่อ “adidas”
 • Burger King: มีภาพของเบอร์เกอร์และชื่อ “Burger King”
 • Lacoste: มีภาพของจระเข้และชื่อ “Lacoste”

สรุป: โลโก้ Combination Mark เป็นการผสมผสานความแข็งแกร่งของทั้งภาพและคำเพื่อสร้างความประทับใจและความจำในใจผู้คน การออกแบบที่ดีจะทำให้โลโก้ประเภทนี้สามารถสื่อสารความหมายและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้คนจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น.

โลโก้ Emblem

โลโก้ Emblem คือ โลโก้ที่รวมตัวอักษร (Wordmark หรือ Lettermark) และภาพหรือสัญลักษณ์ (Brandmark) เข้าด้วยกันภายในกรอบหรือขอบเขตที่ชัดเจน โดยมักจะมีลักษณะคล้ายตราประจำตระกูล, ตราประจำโรงเรียน หรือตราประจำประเทศ โลโก้ประเภทนี้มักให้ความรู้สึกของความเป็นทางการ ความดังเดิม หรือความประวัติศาสตร์

คุณสมบัติหลักของโลโก้ Emblem:

 1. ความเป็นทางการ: โลโก้ประเภทนี้มักให้ความรู้สึกของความเป็นทางการและความเคารพ
 2. ความเป็นเอกลักษณ์: การรวมภาพและคำเข้าด้วยกันภายในกรอบทำให้โลโก้มีความเป็นเอกลักษณ์
 3. ความประวัติศาสตร์: มักให้ความรู้สึกของประวัติศาสตร์หรือความดังเดิม
 4. ความครบถ้วน: การรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันภายในกรอบทำให้โลโก้มีความครบถ้วนและเป็นหนึ่งเดียว

ตัวอย่างของโลโก้ Emblem:

 • Harley-Davidson: มีชื่อแบรนด์และภาพของโล่ภายในกรอบ
 • Starbucks: มีภาพของเมอร์เมดและชื่อ “Starbucks Coffee” ภายในวงกลม
 • NFL (National Football League): มีภาพของฟุตบอลและตัวอักษร “NFL” ภายในกรอบ

สรุป: โลโก้ Emblem เป็นการผสมผสานความแข็งแกร่งของภาพและคำภายในกรอบหรือขอบเขตที่ชัดเจน ทำให้มีความเป็นทางการและความประวัติศาสตร์ โลโก้ประเภทนี้เหมาะสำหรับองค์กรหรือแบรนด์ที่ต้องการสื่อความเป็นทางการ, ความดังเดิม, หรือความประวัติศาสตร์.

โลโก้ Mascot

โลโก้ Mascot คือ โลโก้ที่ใช้ตัวละครหรือมาสคอตเป็นตัวแทนของแบรนด์ ตัวละครนี้มักจะถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารความรู้สึก, ความสนุก, หรือความเป็นมิตร และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้บริโภคได้

คุณสมบัติหลักของโลโก้ Mascot:

 1. ความเป็นมิตร: ตัวละครมักจะถูกออกแบบให้มีความเป็นมิตรและน่ารัก เพื่อดึงดูดความสนใจ
 2. การสื่อสาร: ตัวละครสามารถสื่อสารความรู้สึก, ความสนุก, หรือค่านิยมของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน
 3. ความจำ: ตัวละครที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนช่วยให้ผู้คนจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น
 4. ความสัมพันธ์: ตัวละครสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้บริโภค และทำให้แบรนด์ดูเป็นมิตรและใกล้ชิดผู้คนมากขึ้น

ตัวอย่างของโลโก้ Mascot:

 • Ronald McDonald ของ McDonald’s: ตัวละครที่สื่อสารความสนุกและความเป็นมิตรสำหรับเด็ก
 • Colonel Sanders ของ KFC: ตัวละครที่สื่อสารความดังเดิมและคุณภาพของอาหาร
 • Tony the Tiger ของ Kellogg’s Frosted Flakes: ตัวละครเสือที่สื่อสารความแข็งแรงและความสนุก

สรุป: โลโก้ Mascot เป็นการใช้ตัวละครเป็นตัวแทนของแบรนด์ เพื่อสื่อสารความรู้สึก, ความสนุก, หรือความเป็นมิตร ตัวละครที่ถูกออกแบบได้ดีสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้บริโภค และทำให้แบรนด์มีความเป็นมิตรและน่ารักในสายตาของผู้คน.

✅ หลัก การออกแบบโลโก้ ที่ดี

หลัก การออกแบบโลโก้ ที่ดี

การออกแบบโลโก้ ที่ดีไม่ได้เน้นเพียงแต่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังต้องสื่อความหมายและค่านิยมของแบรนด์ ดังนั้น การออกแบบโลโก้ที่ดีควรปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้:

 1. ความเรียบง่าย (Simplicity): โลโก้ที่ดีควรมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้คนจำได้ง่ายและรับรู้ได้ทันที
 2. ความเป็นเอกลักษณ์ (Distinctiveness): โลโก้ควรแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ และไม่ควรเป็นการคัดลอกหรือเหมือนกับโลโก้ของแบรนด์อื่น
 3. ความเหมาะสม (Appropriateness): โลโก้ควรสื่อความหมายและค่านิยมของแบรนด์ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 4. ความยืดหยุ่น (Versatility): โลโก้ควรสามารถใช้งานได้ในหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์, สื่อดิจิทัล, หรือการประชาสัมพันธ์
 5. ความยั่งยืน (Timelessness): การออกแบบควรมีความยั่งยืน ไม่ควรตามแฟชั่นหรือเป็นแนวโน้มชั่วคราว
 6. ความสมดุล (Balance): การใช้สี, รูปทรง, และขนาดควรมีความสมดุลและประสานกันได้ดี
 7. ความสอดคล้อง (Consistency): ในกรณีที่แบรนด์มีหลายส่วนประกอบ โลโก้ควรสอดคล้องกับส่วนประกอบอื่น ๆ ของแบรนด์
 8. ความชัดเจน (Clarity): โลโก้ควรอ่านและเข้าใจได้ง่าย ไม่ว่าจะขยายใหญ่หรือย่อเล็ก
 9. การใช้สีที่เหมาะสม (Appropriate Color Use): สีที่ใช้ในโลโก้ควรสื่อความหมายและความรู้สึกที่ต้องการ และควรสามารถแปลงเป็นขาว-ดำได้โดยไม่สูญเสียความหมาย
 10. การเลือกฟอนต์ที่เหมาะสม (Appropriate Typography): ฟอนต์ที่ใช้ควรสื่อสารความรู้สึกและความหมายของแบรนด์ และควรเป็นฟอนต์ที่อ่านได้ง่าย

❌ ข้อควรระวังการ ออกแบบ logo

ข้อควรระวังการ ออกแบบ logo

การออกแบบโลโก้มีข้อห้ามและแนวทางที่ควรปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและไม่ทำให้เกิดปัญหาในอนาคต. ข้อห้ามสำหรับการออกแบบโลโก้ประกอบด้วย:

 1. การคัดลอก: หลีกเลี่ยงการคัดลอกหรือเอาแบบโลโก้ของแบรนด์อื่นมาใช้โดยตรง.
 2. การใช้ภาพคลิปอาร์ต: ภาพคลิปอาร์ตมักไม่มีเอกลักษณ์และไม่สามารถสื่อสารความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้.
 3. การใช้ฟอนต์ที่ซับซ้อนเกินไป: ฟอนต์ที่ซับซ้อนหรือยากต่อการอ่านอาจทำให้โลโก้ดูไม่ชัดเจนและยากต่อการจดจำ.
 4. การใช้สีมากเกินไป: การใช้สีมากๆ อาจทำให้โลโก้ดูยุ่งยากและไม่มีความเป็นมืออาชีพ.
 5. การออกแบบโดยไม่คำนึงถึงความหมาย: โลโก้ควรสื่อสารความหมายและค่านิยมของแบรนด์.
 6. การไม่พิจารณาการใช้งาน: โลโก้ควรสามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์, การแสดงผลบนหน้าจอ, หรือการผลิตเป็นสินค้า.
 7. การไม่ทดสอบ: หลังจากออกแบบเสร็จ, ควรทดสอบโลโก้ในหลายสถานการณ์และขนาดต่างๆ เพื่อตรวจสอบความชัดเจนและการอ่านได้.
 8. การไม่รับคำแนะนำ: การรับฟีดแบ็คหรือคำแนะนำจากผู้อื่นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบ.

การออกแบบโลโก้เป็นการสร้างตัวตนและความรู้สึกสำหรับแบรนด์หรือองค์กร โลโก้ที่ดีควรเป็นเอกลักษณ์, ง่ายต่อการจดจำ และสื่อสารความหมายของแบรนด์อย่างชัดเจน นอกจากนี้โลโก้ยังควรมีความยืดหยุ่นในการใช้งานในหลายสถานการณ์และมีความยั่งยืนต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลาและแนวโน้ม การออกแบบที่มีคุณภาพจะช่วยให้แบรนด์สร้างความไว้วางใจและความจำที่ดีในใจผู้บริโภค.

ติดต่อสั่งทำ จานรองแก้ว

เราคือโรงงานรับสั่งทำ ที่รองแก้วราคาพิเศษ ขั้นต่ำเพียง 10 เท่านั้น พร้อมเลเซอร์ตามแบบที่ต้องการไม่ซ้ำใคร ในราคาพิเศษ

More To Explore