จานรองแก้ว โลโก้-02-01

คัดมาให้แล้ว 25 เว็บ โหลดฟอนต์ฟรี พร้อมข้อมูลเรื่องฟ้อนต์ ลิขสิทธิ์ฟ้อน ที่ควรรู้

คัดมาให้แล้ว 25 เว็บ โหลดฟอนต์ฟรี พร้อมข้อมูลเรื่องฟ้อนต์ ลิขสิทธิ์ฟ้อน ที่ควรรู้

Share This Post

ฟ้อนต์เป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ในการสื่อสารและการออกแบบ การเลือกใช้ฟ้อนต์ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และทำให้ผู้อ่านรู้สึกสนใจและเข้าใจข้อความของคุณได้ดียิ่งขึ้น วันนี้เราจะมาแจกแหล่ง โหลดฟอนต์ฟรี ที่นักออกแบบคนไทยควรรู้จัก หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและเริ่มต้นใช้งานฟ้อนต์ในงานออกแบบของคุณได้ดียิ่งขึ้น!

ฟอนต์ (Font) คืออะไร

ฟอนต์ (Font) คืออะไร

“ฟ้อนต์” (Font) คือชุดของอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่มีลักษณะการออกแบบที่เหมือนกัน ซึ่งใช้ในการแสดงข้อความในเอกสาร บนเว็บไซต์ หรือในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ฟ้อนต์สามารถมีลักษณะที่หลากหลาย เช่น ฟ้อนต์ที่มีเส้นตัวอักษรบาง หรือหนา ตัวเอียง หรือตั้งตรง ลายเส้นประ หรือไม่มีลายเส้นประ เป็นต้น

วิธีการทำงานของฟ้อนต์:

ปัจจุบันฟ้อนต์สามารถมีลักษณะที่หลากหลาย เช่น ฟ้อนต์ที่มีเส้นตัวอักษรบาง หรือหนา ตัวเอียง หรือตั้งตรง ลายเส้นประ หรือไม่มีลายเส้นประ ส่วนการทำงานของฟ้อนต์มีดังนี้

 • การออกแบบ: การสร้างฟ้อนต์เริ่มจากการออกแบบโดยนักออกแบบฟ้อนต์ ซึ่งออกแบบแต่ละอักษรหรือสัญลักษณ์ให้มีลักษณะเฉพาะเอกลักษณ์
 • การเขียนโค้ด: เมื่อออกแบบเสร็จสิ้น แต่ละอักษรจะถูกแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัล เช่น TrueType หรือ OpenType
 • การใช้งาน: เมื่อฟ้อนต์ถูกสร้างขึ้นแล้ว สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันต่างๆ จะเรียกใช้ฟ้อนต์นั้นเพื่อแสดงข้อความ
 • การปรับแต่ง: บางฟ้อนต์อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่ง เช่น การเปลี่ยนขนาด หรือสีของตัวอักษร
 • การแสดงผล: เวลาที่ข้อความถูกแสดงบนหน้าจอหรือพิมพ์ออกมา ฟ้อนต์ที่ถูกเรียกใช้งานจะทำหน้าที่ในการแปลงข้อความที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลให้เป็นรูปแบบที่สามารถมองเห็นได้

ฟ้อนต์ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารแต่ยังส่งผลต่อความรู้สึก และการรับรู้ของผู้อ่าน การเลือกใช้ฟ้อนต์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบริบทจึงมีความสำคัญมาก

รู้จักประเภทของฟ้อนต์

ฟ้อนต์มีหลายประเภทที่มีคุณลักษณะและสไตล์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการแยกประเภท นี่คือประเภทของฟ้อนต์ที่สำคัญๆ

 • Serif (เซริฟ)

มีเส้นปลายตัวอักษรเรียกว่า “serif” หรือ “เซริฟ”
ตัวอย่าง: Times New Roman, Georgia
มักใช้ในการพิมพ์หนังสือและเอกสารที่เป็นทางการ

 • Sans-Serif (แซนส์-เซริฟ)

ไม่มีเส้นปลายตัวอักษรหรือเซริฟ
ตัวอย่าง: Arial, Helvetica, Calibri
บ่อยครั้งใช้ในแสดงผลบนหน้าจอเนื่องจากความชัดเจน

 • Script (สคริปต์)

มีลักษณะเสมือนการเขียนด้วยมือ
ตัวอย่าง: Brush Script, Lucida Handwriting
มักใช้เพื่อแสดงความเป็นส่วนบุคคลและความอ่อนโยน

 • Display or Decorative (ดิสเพลย์)

มีลักษณะเด่นและไม่ธรรมดา มักใช้สำหรับหัวเรื่องหรือบริบทที่ต้องการให้เด่น
ตัวอย่าง: Impact, Broadway
ไม่เหมาะสำหรับข้อความที่มีความยาวเนื่องจากอาจทำให้เกิดความเหนื่อยตา

 • Monospace (โมโนสเปซ)

ทุกตัวอักษรมีความกว้างเท่ากัน
ตัวอย่าง: Courier New, Consolas
สำหรับเอกสารที่ต้องการให้แต่ละตัวอักษรมีที่ตั้งที่แน่นอน เช่น เอกสารโค้ดการเขียนโปรแกรม

ลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ และการใช้งานเมื่อ โหลดฟอนต์ฟรี

ลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ และการใช้งานเมื่อ โหลดฟอนต์ฟรี_result

ลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ หมายถึงสิทธิ์ทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการสร้างฟ้อนต์ ฟ้อนต์เป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลายประเทศ ดังนั้นการคัดลอก การกระจาย หรือการใช้ฟ้อนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ฟ้อนต์

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่รูปลักษณ์ของตัวอักษรเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมระบบและโครงสร้างที่ใช้ในการสร้างฟ้อนต์ ตัวอย่างเช่น ระบบเส้นทางของคอนทัวร์ (contour paths) และรหัสคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้าง

รูปแบบการใช้งานฟ้อนต์

การใช้ฟ้อนต์ต้องทำภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นตามข้อตกลงในการอนุญาตใช้ฟ้อนต์ (Font License Agreement) ที่มาพร้อมกับฟ้อนต์นั้น ๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เข้าใจอย่างง่าย ต่อไปนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับประเภทของลิขสิทธิ์ฟ้อนต์

ฟ้อนต์ฟรี (Free Fonts):

 • ใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่าย
 • อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้งาน เช่น สามารถใช้ส่วนบุคคลได้เท่านั้น หรือไม่สามารถใช้เพื่อการค้าได้
 • ควรอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนการใช้

ฟ้อนต์สาธารณะ (Public Domain Fonts):

 • ไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง
 • สามารถใช้ได้สำหรับทุกวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือการค้า

ฟ้อนต์แบบการอนุญาตแบบ Open Source:

 • สามารถใช้และแจกจ่ายได้ฟรี
 • อาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจกจ่ายต่อ หรือการแก้ไขฟ้อนต์
 • ตัวอย่าง: SIL Open Font License (OFL)

ฟ้อนต์แบบการอนุญาตเชิงพาณิชย์ (Commercial Fonts):

 • ต้องจ่ายค่าฟ้อนต์เพื่อใช้งาน
 • มีข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการอนุญาตใช้ฟ้อนต์

ฟ้อนต์แบบการอนุญาตเฉพาะ (Custom Fonts):

 • ถูกสร้างขึ้นสำหรับองค์กรเฉพาะ และไม่สามารถใช้หรือแจกจ่ายได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

แจก 25 เว็บ โหลดฟอนต์ฟรี ภาษาไทย ที่นักออกแบบควรรู้จัก

แจก 25 เว็บ โหลดฟอนต์ฟรี ภาษาไทย ที่นักออกแบบควรรู้จัก

ฟ้อนต์ภาษาไทยเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการสื่อสารและสร้างความรู้สึกให้กับผู้อ่าน การเลือกใช้ฟ้อนต์ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของคุณ หวังว่ารายชื่อเว็บไซต์ โหลดฟอนต์ฟรี ทั้ง 20 เว็บที่แนะนำวันนี้จะช่วยให้คุณค้นหาฟ้อนต์ภาษาไทยที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น!

 1. F0nt.com

รายละเอียด: ฟ้อนต์ภาษาไทยที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์
ข้อดี: มีการอัปเดตฟ้อนต์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 1. Cadson Demak

รายละเอียด: บริษัทออกแบบฟ้อนต์ไทยที่มีชื่อเสียง
ข้อดี: ฟ้อนต์ที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ

 1. SIPA Font

รายละเอียด: ฟ้อนต์ภาษาไทยจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
ข้อดี: ฟ้อนต์มาตรฐานสำหรับหน่วยงานราชการ

 1. Anuthin.org

รายละเอียด: ฟ้อนต์จากนักออกแบบฟ้อนต์ไทยที่มีชื่อเสียง
ข้อดี: ฟ้อนต์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสวยงาม

 1. Fontfabric

รายละเอียด: แม้จะเป็นเว็บฟ้อนต์สากล แต่บางครั้งมีฟ้อนต์ที่รองรับภาษาไทย
ข้อดี: ฟ้อนต์ที่มีคุณภาพสูง

 1. ThaiFontOnline

รายละเอียด: เว็บไซต์ที่รวบรวมฟ้อนต์ภาษาไทยหลากหลายสไตล์
ข้อดี: มีการจัดหมวดหมู่ฟ้อนต์ที่ชัดเจน ทำให้การค้นหาฟ้อนต์ที่ต้องการง่ายขึ้น

 1. Wannarid Font

รายละเอียด: ฟ้อนต์ภาษาไทยที่ออกแบบโดยนักออกแบบไทย
ข้อดี: ฟ้อนต์ที่มีความเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์

 1. FreeThaiFonts

รายละเอียด: เว็บไซต์ที่รวบรวมฟ้อนต์ภาษาไทยฟรีจากทั่วทั้งประเทศ
ข้อดี: มีฟ้อนต์ทั้งสไตล์โมเดิร์นและคลาสสิก ที่สามารถใช้งานได้ทั้งเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล

 1. Suppakit Chalermlarp

รายละเอียด: ฟ้อนต์ภาษาไทยที่ออกแบบโดย Suppakit Chalermlarp, นักออกแบบฟ้อนต์ไทยที่มีชื่อเสียง
ข้อดี: ฟ้อนต์ที่มีความเป็นมืออาชีพและเป็นเอกลักษณ์

 1. FontPond

รายละเอียด: เว็บไซต์ที่รวบรวมฟ้อนต์ภาษาไทยจากนักออกแบบต่าง ๆ
ข้อดี: มีฟ้อนต์ทั้งสไตล์โมเดิร์นและคลาสสิก และมีการอัปเดตฟ้อนต์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 1. ThaiFonts.info

รายละเอียด: เว็บไซต์ที่รวบรวมฟ้อนต์ภาษาไทยจากแหล่งต่าง ๆ
ข้อดี: มีการจัดหมวดหมู่ฟ้อนต์ที่ชัดเจน ทำให้การค้นหาฟ้อนต์ที่ต้องการง่ายขึ้น

 1. Thai Typography

รายละเอียด: ฟ้อนต์ภาษาไทยที่มีคุณภาพและเน้นไปที่การออกแบบ
ข้อดี: ฟ้อนต์ที่มีความเป็นมืออาชีพและเป็นเอกลักษณ์

 1. Font1000

รายละเอียด: เว็บไซต์ที่รวบรวมฟ้อนต์ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ
ข้อดี: มีฟ้อนต์หลากหลายสไตล์ที่สามารถเลือกใช้งานได้

 1. Thai Free Fonts

รายละเอียด: เว็บไซต์ที่เน้นฟ้อนต์ภาษาไทยฟรี
ข้อดี: มีการอัปเดตฟ้อนต์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 1. FontSpace (Thai Section)

รายละเอียด: เว็บไซต์สากลที่มีหมวดหมู่ฟ้อนต์ภาษาไทย
ข้อดี: สามารถค้นหาฟ้อนต์ภาษาไทยจากนักออกแบบต่างประเทศได้

 1. Typography Thailand

รายละเอียด: เว็บไซต์ที่เน้นการออกแบบฟ้อนต์ภาษาไทย
ข้อดี: มีฟ้อนต์ที่เน้นความเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์

 1. ThaiFont.net

รายละเอียด: ฟ้อนต์ภาษาไทยที่หลากหลายสไตล์
ข้อดี: มีการจัดหมวดหมู่ฟ้อนต์ที่ชัดเจน

 1. Thai Designers

รายละเอียด: ฟ้อนต์ที่ออกแบบโดยนักออกแบบไทย
ข้อดี: ฟ้อนต์ที่มีความเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์

 1. Thai Creative Font

รายละเอียด: เว็บไซต์ที่เน้นฟ้อนต์ภาษาไทยสำหรับการออกแบบ
ข้อดี: มีฟ้อนต์ที่เน้นความสร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์

 1. Thai Web Font

รายละเอียด: ฟ้อนต์ภาษาไทยที่เน้นการใช้งานบนเว็บ
ข้อดี: ฟ้อนต์ที่เหมาะสมสำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์

 1. Fontsanook

รายละเอียด: เว็บไซต์ที่มีฟ้อนต์ไทยหลากหลายสไตล์ ทั้งสไตล์คลาสสิกและโมเดิร์น
ข้อดี: การอัปเดตฟ้อนต์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน

 1. ThaiFonts.info

รายละเอียด: เว็บไซต์ที่รวบรวมฟ้อนต์ภาษาไทยจากแหล่งต่าง ๆ
ข้อดี: มีฟ้อนต์ทั้งสไตล์โมเดิร์นและคลาสสิก และมีการอัปเดตฟ้อนต์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 1. Fontfreebies.net (Thai Section)

รายละเอียด: เว็บไซต์สากลที่มีหมวดหมู่ฟ้อนต์ภาษาไทย
ข้อดี: สามารถค้นหาฟ้อนต์ภาษาไทยจากนักออกแบบต่างประเทศได้

 1. Fontasy.de (Thai Section)

รายละเอียด: เว็บไซต์สากลที่มีฟ้อนต์ภาษาไทย
ข้อดี: มีฟ้อนต์ภาษาไทยที่หายากและเป็นเอกลักษณ์

 1. ThaiFontCollection

รายละเอียด: เว็บไซต์ที่รวบรวมฟ้อนต์ภาษาไทยที่มีคุณภาพ
ข้อดี: มีการจัดหมวดหมู่ฟ้อนต์ที่ชัดเจน และมีการอัปเดตฟ้อนต์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

วิธีตรวจสอบลิขสิทธิ์ฟ้อนต์

วิธีตรวจสอบลิขสิทธิ์ฟ้อนต์

หลังจากที่คุณ โหลดฟอนต์ฟรี มาใช้งาน ควรระมัดระวังเรื่องการใช้ฟ้อนต์ในการออกแบบเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และการใช้ฟ้อนต์โดยไม่รับผิดชอบทางลิขสิทธิ์อาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมาย การตรวจสอบลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้ฟ้อนต์เป็นสิ่งที่ทุกคนที่ใช้ฟ้อนต์ควรทำ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ฟ้อนต์อย่างถูกต้องและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เรามีวิธีเบื้งต้นในการตรวจสอบดังนี้

 1. เอกสารอนุญาตใช้ฟ้อนต์ (Font License Agreement): เมื่อคุณดาวน์โหลดฟ้อนต์จากแหล่งใด ๆ หลังจากการติดตั้ง ส่วนใหญ่จะมีเอกสารอนุญาตใช้ฟ้อนต์แนบมาด้วย ควรอ่านเอกสารนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อจำกัด
 2. การค้นหาออนไลน์: ใช้เครื่องมือการค้นหาออนไลน์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับฟ้อนต์ที่คุณสนใจ หรือค้นหาบนเว็บไซต์ที่มีรายชื่อฟ้อนต์ที่มีสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ได้อย่างเปิดเผย
 3. ตรวจสอบบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต: หากคุณทราบชื่อผู้ผลิตฟ้อนต์ คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพวกเขาเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ฟ้อนต์
 4. ใช้เครื่องมือการตรวจสอบฟ้อนต์ออนไลน์: มีบางเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยคุณตรวจสอบฟ้อนต์ เช่น WhatTheFont, Font Squirrel’s Font Identifier ฯลฯ
 5. ขอคำแนะนำ: หากคุณมีเพื่อนหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก หรือมีประสบการณ์ในด้านนี้ ขอคำแนะนำจากพวกเขา

ฟ้อนต์เป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ในการสื่อสารและการออกแบบ การเลือกใช้ฟ้อนต์ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และทำให้ผู้อ่านรู้สึกสนใจและเข้าใจข้อความของคุณได้ดียิ่งขึ้น หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและเริ่มต้นใช้งานฟ้อนต์ ลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ พร้อมกับทดลองหาฟ้อนต์ตามแหล่ง โหลดฟอนต์ฟรี 25 เว็บที่เราแจกไปในงานออกแบบของคุณได้ดียิ่งขึ้นนะ!

ติดต่อสั่งทำ จานรองแก้ว

เราคือโรงงานรับสั่งทำ ที่รองแก้วราคาพิเศษ ขั้นต่ำเพียง 10 เท่านั้น พร้อมเลเซอร์ตามแบบที่ต้องการไม่ซ้ำใคร ในราคาพิเศษ

More To Explore